Odborná kožní lékařka

MUDr. Katarína
Pavlíková

Od 1. 1.2023 jsem v Otrokovicích převzala kožní ordinaci po MUDr. Anně Rakové. V naší kožní ambulanci poskytujeme komplexní léčebně preventivní péči v celém rozsahu dermatovenerologie pro dospělé i děti.

Vzdělání a pracovní zkušenosti:
 • 2022 Kožní ambulance, Městská poliklinika v Otrokovicích
 • 2013 - 2022 Dermatovenerologické oddělení a ambulance Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně a.s
 • 2019 a 2022 Praxe v soukromé kožní ambulanci, Medica Macháček s.r.o. v Uherském Hradišti
 • 2018 Atestace v oboru dermatovenerologie
 • 2018 Diplom celoživotního vzdělávání
 • 2018 Stáž ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - dermatohistopatologie
 • 2017 Stáž ve Fakultní dětské nemocnici Brno – dětská dermatovenerologie
 • 2016 Stáž ve fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně – dermatoalergologická ambulance a ambulance pro profesionální dermatózy
 • 2016 Stáž na Klinice chorob kožních a pohlavních ve Fakultní nemocnici Olomouc – lůžkové oddělení, ambulance, dermatologická mykologie
 • 2016 Stáž ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze korektivní dermatologie
 • 2015 Školení v dermatologické ambulanci MUDr. Páskové v Přerově chemický peeling Neostrata
 • 2013 Interní kmen na Institute postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
 • 2011 - 2013 Interní oddělení Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně a.s..
 • 2005 - 2011 Lékařská fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicich
MUDr. Katarína Pavlíková - Dermatologie Zlín Otrokovice
Publikační činnost
Pavlíková K., Tomková H., Dolinská D. Mnohočetné leiomyomy v praxi – popis případu. Česko-slovenska dermatologie 2019, No.2, p. 62-66.